Εναέρια Κούνια- Trapeze

Η εναέρια ακροβατική κούνια (Trapeze) είναι ένα όργανο το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ακροβατικών ασκήσεων. Αποτελείται από μία οριζόντια μπάρα η οποία κρεμιέται από την οροφή με την βοήθεια δύο σκοινιών τοποθετημένων στις άκρες της.

Στο Trapeze μπορεί κάνεις  να είναι σόλο ή να συμμετέχουν δυο ατομα ταυτόχρονα, πραγματοποιώντας ακροβατικά πάνω και κάτω από την μπάρα, στα σχοινιά αλλά και υποστηρίζοντας ο ένας το βάρος του άλλου.

Τα μαθήματα ξεκινούν με την εκμάθηση απλών κινήσεων πάνω και κάτω από τη μπάρα και μπορούν να επιτευχθούν με πολύ λίγη δύναμη.