Τι είναι

Σύγχρονος χορός

Η τεχνική release είναι ένα σύνολο αρχών και μεθόδων άσκησης που δίνει έμφαση στη χρήση της αναπνοής καθώς και στην κατάλληλη χρήση της ροής ενέργειας ώστε το βάρος να υποστηρίζεται απο το κέντρο του σκελετικού συστήματος κ η κίνηση να ξεκινάει απο τους μύες που βρίσκονται κοντά στο κέντρο του σώματος.

Έτσι το μάθημα αποκτά ροή ,συνέχεια ,εναλλαγές έντασης κ χαλάρωσης .Το σώμα ενδίδει στην βαρύτητα και ο κάθετος άξονας μετατοπίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις του χώρου με απώτερο σκοπό την φαινομενικά απλή ,χαλαρή και εύκολο να εκτελεστεί κίνηση.

Μπαλέτο

Διδάσκεται το ρώσικο σύστημα (vaganova).Tο σύστημα Vaganova  βοηθάει τον μαθητή να αναπτύξει ένα δυνατό κορμό ,επιτυγχάνει την μυϊκή ευλυγισία και την επιμήκυνση της κίνησης .Τέλος δίνει έμφαση στην αρμονία και τον συγχρονισμό όλων των μελών του σώματος.