Τι είναι

Σύγχρονος χορός

Ο σύγχρονος χορός είναι ένα ευρύ πεδίο έρευνας και εξέλιξης της κινητικής αντίληψης και της προσωπικότητας του χορευτή καθώς εξελίσσεται διαρκώς.

Είναι μια ευέλικτη μορφή χορού χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι απαιτητική τεχνική. Η ελευθερία που προσφέρει προκαλεί τόσο τη σωματική όσο και τη συναισθηματική μας κατάσταση, φέρνοντάς μας σε επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Σκοπός του μαθήματος είναι να δουλέψουμε το σώμα μας ως βασικό εργαλείο μέσα από μια σειρά ασκήσεων, αυτοσχεδιασμών και χορογραφιών όπου θα δουλέψουμε την ταχύτητα, την μεταφορά βάρους, την εναλλαγή δυναμικής-ποιότητας καθώς και την ροή της κίνησης.

Όλα αυτά διδάσκονται μέσα από τις αρχές βασικών συστημάτων όπως το I.S.T.D.ReleaseLimon και Graham.

Διδάσκει η Έλενα Οικονομοπούλου.