Τι είναι

Cardio Pilates

Το cardio Pilates είναι ένα είδος καρδιαγγειακής άσκησης που ανακαλύφθηκε από την Katherine και τον Kimberly Cort στη Νέα Υόρκη. αναφέρεται ως αερόβια άσκηση και δρα αναζωογονητικά για το σώμα καθώς ξεμπλοκάρει όλες τις αρθρώσεις χωρίς επιβάρυνση. Γυμνάζει τον ασκούμενο διασκεδαστικά καθώς ενσωματώνει τις αρχές ευθυγράμμισης του Pilates σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση.

Στόχος του μαθήματος είναι η καύση λίπους στο σώμα καθώς και η ενδυνάμωση των μυών που στοχεύουν στην σωστή ευθυγράμμιση και στάση σώματος χωρίς τραυματισμούς. το μάθημα περιλαμβάνει μια γκάμα ασκήσεων του Pilates (ασκήσεις που βελτιώνουν το κέντρο βάρους όπως κοιλιακοί και ραχιαίοι) αλλά και έντονη αερόβια άσκηση που βελτιώνει την φυσική κατάσταση καθώς οι παλμοί ανεβαίνουν και ασκείται ο καρδιακός μυς.

Το cardio Pilates είναι κατάλληλο για όλους ανεξάρτητα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται καθώς για την κάθε άσκηση υπάρχουν προσαρμογές ανάλογα με τον ασκούμενο..

Βαράκια διάφορων κιλών, big ball,elastic bands αλλά και το σώμα αυτό κάθε αυτό είναι ο ‘’εξοπλισμός’’ που χρησιμοποιούμε ώστε το μάθημα να μην είναι ποτέ το ίδιο αλλά η καύση σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση να γίνεται σε ολόκληρο το σώμα..