Μπαλέτο ενηλίκων

Το μάθημα του Μπαλέτου στηρίζεται στο Ρώσικο σύστημα.

Ξεκινώντας με ασκήσεις στην μπάρα οι μαθητές προθερμαίνουν το σώμα τους και κατακτούν τις βασικές αρχές του μπαλέτου . Ενδυναμώνεται το μυϊκό σύστημα ,το σώμα αποκτά ισορροπία ,ελαστικότητα και αρμονία στην κίνηση.

Το μάθημα εξελίσσεται στο κέντρο της αίθουσας με πιο πολύπλοκες και χορευτικές ασκήσεις που αναπτύσσουν την δυναμικότητα ,την μουσικότητα ,την αυτοκυριαρχία και την καλλιτεχνικότητα .
Στον τέλος χαλαρώνουμε το σώμα με ασκήσεις διατάσεων έχοντας κερδίσει σωματική και ψυχική ευεξία.

Διδάσκει η Τόνια Ζορμπαλά.

Θα λειτουργήσουν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων ενηλίκων.